ארכיון עבור רבי ישמעאל בן אלישע תָג

ציון רבי ישמעאל כהן גדול גלאט טראוול קברי צדיקים

ציון רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול

שימש ככהן גדול בסוף תקופת ימי בית שני. בן הדור השני של התנאים. אחד מ'עשרה הרוגי מלכות'.   רבי ישמעאל מספר על עצמו שבהיותו כהן גדול, נכנס פעם ביום הכיפורים "לפנַי ולפנים", לקודש הקודשים, "וראיתי אכתריאל, ה' צבאות, שהוא יושב על כסא רם ונישא. ואמר לי: ישמעאל בני, ברכני! אמרתי לו: יהי רצון מלפניך, שיכבשו...קטגוריה...

ציון רבי ישמעאל בן אלישע

נקרא גם 'סתם' רבי ישמעאל, בכדי להבדיל בינו לבין סבו הגדול, גם הוא רבי ישמעאל בן אלישע, כהן גדול, אחד מעשרת הרוגי מלכות.     חי לאחר חורבן בית שני, והיה מגדולי התנאים בדור השלישי. חברו של רבי עקיבא, למרות שהיו ביניהם כמה מחלוקות הלכתיות. בילדותו חרב בית-המקדש השני, והוא נלקח בשבי הרומאים. רבי יהושע...קטגוריה...