ארכיון עבור קברות צדיקים תָג

ציון רבי מימון בן יוסף הדיין - אבי הרמב"ם

ציון רבי מימון בן יוסף הדיין – אבי הרמב"ם

היה אחד מגדולי הראשונים. ייחוס משפחתו מגיע עד לרבי יהודה הנשיא ולדוד המלך. היה תלמיד חכם עצום וכיהן כדיין בבית הדין של רבו, רבי יוסף אבן מיגאש. מוכר בזכות בנו המפורסם, הרמב"ם.   ב"סדר הדורות" מובא שרבי מימון חלם חלום, ובו נאמר לו שעליו לשאת לאישה את בתו של הקצב שגר בעיר הסמוכה לקורדובה. לאחר...קטגוריה...

קבר הרמב"ם בטבריה

ציון רבי משה בן מימון – הרמב"ם

היה מגדולי הראשונים. ייחוס משפחתו מגיע עד לרבי יהודה הנשיא ולדוד המלך. נולד בקורדובה שבספרד בתקופת "ימי הביניים", בשנת 1138 או ב-1135, לאביו רבי מיימון, שהיה דיין. מכונה גם "הנשר הגדול". נאמר עליו: "ממשה עד משה לא קם כמשה". היה איש רוח ומעש, מנהיג אמיתי, תלמיד חכם עצום וגאון אדיר, פוסק הלכתי, מדען, פילוסוף ורופא...קטגוריה...

קבר רבי אליעזר בן הורקנוס

ציון רבי אליעזר בן הורקנוס

היה מגדולי התנאים בסוף ימי בית שני ואחרי החורבן. עד גיל 28 עיבד עם אֵחיו את אדמות אביו הורקנוס, שהיה עשיר גדול, ולא היתה לו כל ידיעה והבנה בתורה. אולם לבו של אליעזר נמשך ללימוד התורה, ויום אחד קיבל החלטה, עזב את השדה ויצא לדרך לירושלים. בירושלים הלך לישיבת רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן...קטגוריה...

ציון רבי אמי ורבי אסי

מחשובי האמוראים בארץ ישראל בדור השלישי. שניהם נולדו בבבל, שניהם למשפחות כוהנים.   רבי אסי עלה לארץ ישראל והתיישב בטבריה. רבי אמי עלה לארץ ישראל והתיישב בקיסריה. לאחר מכן עבר גם הוא לטבריה ושניהם למדו תורה אצל רבי יוחנן. אחרי מות רבי יוחנן כונו: "כוהני חשיבי דארץ ישראל". היו חברים וחברותא, ובהמשך כיהנו כראשי הישיבה...קטגוריה...

יוכבד אם משה, ציון זלפה שפחת לאה, ציון בלהה שפחת רחל, ציון אלישבע בת עמינדב, ציון ציפורה אשת משה רבנו,

ציון זלפה שפחת לאה

כשלאה התחתנה עם יעקב, נתן לה אביה לבן את זילפה לשפחה.   זילפה היתה צעירה מבלהה, שפחת רחל; באופן זה קיווה לבן לרמות את יעקב, שיחשוב שקיבל לאישה את רחל, הבת הצעירה, שלמענה עבד 7 שנים, ולא יידע שרומה וקיבל את לאה, הבת הגדולה. חז"ל מפרשים שגם זילפה היתה בתו של לבן, מאישה אחרת, ולמעשה...קטגוריה...

יוכבד אם משה, ציון זלפה שפחת לאה, ציון בלהה שפחת רחל, ציון אלישבע בת עמינדב, ציון ציפורה אשת משה רבנו,

ציון בלהה שפחת רחל

בלהה היתה שפחת רחל עוד מבית אביה לבן הארמי.   המפרשים אומרים שבלהה היתה אף היא בת לבן, מאישה אחרת. כך שלמעשה היתה אחות רחל ולאה מאב. כאשר רחל ראתה שהיא לא יולדת ילדים ליעקב, הציעה לו לשאת את שפחתה לאישה, כפי שנהג אברהם כשנשא לאישה את הגר שפחת שרה. המטרה היתה שבלהה תלד על...קטגוריה...

יוכבד אם משה, ציון זלפה שפחת לאה, ציון בלהה שפחת רחל, ציון אלישבע בת עמינדב, ציון ציפורה אשת משה רבנו,

ציון אלישבע בת עמינדב

אלישבע זכתה להיות בת למשפחה חשובה, ובעלת עמדה מכובדת בעם ישראל. אביה עמינדב היה מנכבדי העם, ואחיה נחשון היה נשיא שבט יהודה.   נחשון התפרסם בזכות מסירות הנפש שלו כשקפץ למים והביא לקריעת ים סוף. גיסה משה היה נביא ומנהיג עם ישראל, והיא עצמה היתה נשואה לאהרן הכהן הגדול, ואם לארבעה בנים, משכמם ומעלה: נדב...קטגוריה...

יוכבד אם משה, ציון זלפה שפחת לאה, ציון בלהה שפחת רחל, ציון אלישבע בת עמינדב, ציון ציפורה אשת משה רבנו,

ציון ציפורה אשת משה רבנו

ציפורה היתה אחת משבע בנותיו של יתרו כהן מדין.   כאשר משה ברח ממצרים הוא הגיע לבאר במדין, שם הגן על בנות יתרו מפני הרועים ועזר להן להשקות את צאן אביהן. יתרו הזמין אותו לביתו "לאכול לחם", ובהמשך נשא משה את ציפורה בת יתרו לאישה. למשה רבנו וציפורה היו שני בנים: גרשום ואליעזר. לאחר מראה...קטגוריה...

יוכבד אם משה, ציון זלפה שפחת לאה, ציון בלהה שפחת רחל, ציון אלישבע בת עמינדב, ציון ציפורה אשת משה רבנו,

ציון יוכבד בת לוי

יוכבד בת לוי ונכדת יעקב אבינו, נולדה בכניסה למצרים "בין החומות", והשלימה את משפחת יעקב ל-70 נפש.   יוכבד זכתה להיות אמם של שלושת המנהיגים שהובילו את יציאת בני ישראל ממצרים: משה המנהיג, אהרן הכהן ומרים הנביאה. בזמן השעבוד במצרים, יוכבד ובתה מרים היו מיילדות, ועזרו לנשים העבריות בלידתן. בהקשר זה הכינוי של יוכבד בתורה...קטגוריה...

ציון נחום הנביא

התנבא בימי מנשה בן חזקיהו מלך יהודה, בזמן בית ראשון. בספר נבואתו הקרוי על שמו, יש שלושה פרקים והוא השביעי בקבוצת ספרי הנביאים המכונים תרי עשר. בתקופתו, ממלכת אשור (נכבשה על ידי בבל, היא עיראק של ימינו), היתה מעצמה חזקה ששיעבדה תחתיה עמים רבים. גם מנשה מלך יהודה נאלץ לשלם מיסים קבועים למלך אשור. בנבואותיו...קטגוריה...