ארכיון עבור ציון רבי אושעיא זעירא דמן חבריא תָג

ציון רבי אושעיא זעירא, גלאט טראוול, קברי צדיקים

ציון רבי אושעיא זעירא דמן חבריא

אמורא בדור השלישי לאמוראים. הוא נולד בבבל, כפי הנראה בנהרדעא, והיה תלמידם של רבי יהודה ורב הונא, וחברו של רבא. עלה לארץ ישראל עם אחיו חנניה, ולפרנסתם עסקו האחים במקצוע הסנדלרות.   רבי יוחנן רצה להסמיך אותם, אך הדבר לא יצא אל הפועל. ניחמו אותו האחים והסבירו לו שהסיבה לכך היא שהם מבני עלי, שאיש...קטגוריה...