ארכיון עבור ציון עקביא בן מהללאל תָג

ציון עקביא בן מהללאל, גלאט טראוול, קברי צדיקים

ציון עקביא בן מהללאל

תנא שחי בתקופת הלל ושמאי, לפני חורבן בית שני, וקיבל תורה משמעיה ואבטליון. הוא מוכר לנו מהמשנה הידועה ביותר שלו: "הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עברה: דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון".   לעקביא בן מהללאל היתה מחלוקת עם חכמים, שכן הוא העיד על ארבעה דברים...קטגוריה...