קטגוריה: קברי צדיקים

קברי צדיקים

ציון יתרו חותן משה

יתרו היה אחד משלושה היועצים שפרעה התייעץ אתם איך לעצור את התרבות עם ישראל במצרים.   בלעם הציע להרוג את התינוקות הנולדים, ונהרג בעצמו. איוב

המשך לקרוא »
ציון נתאי הארבלי
קברי צדיקים

ציון נתאי הארבלי

היה בן הדור השני של תקופת חמשת הזוגות – תלמידי חכמים ומנהיגי עם ישראל, שקיבלו תורה מאנשי כנסת הגדולה   והעבירו אותה עד התנאים, שרשמו

המשך לקרוא »
ציון רבי זירא גלאט טראוול
קברי צדיקים

ציון רבי זירא

רבי זירא היה מגדולי האמוראים בדור השלישי. נולד בבבל, והתייתם מהוריו בעודו ילד. למד בישיבות סורא ופומבדיתא.   רב יהודה רבו סבר ש"כל העולה מבבל

המשך לקרוא »
ציון דינה בת יעקב גלאט טראוול קברי צדיקים
קברי צדיקים

ציון דינה בת יעקב

דינה היא הבת היחידה של יעקב אבינו (ולאה); על כל פנים, היחידה שמוזכרת במקרא.   אחרי שישה בנים שילדה לאה ליעקב, נולדה דינה. חז"ל אומרים

המשך לקרוא »
ציון  רבי מתיא בן חרש גלאט טראוול קברי צדיקים
קברי צדיקים

ציון  רבי מתיא בן חרש

תנא בדור השלישי והרביעי. רבותיו היו רבי אליעזר הגדול, רבי מאיר, רבי ישמעאל ורבי אלעזר בן עזריה. חבריו היו גם הם מגדולי דורו, ביניהם: רבי

המשך לקרוא »