קטגוריה: קברי צדיקים

קברי צדיקים

ציון רבי אמי ורבי אסי

מחשובי האמוראים בארץ ישראל בדור השלישי. שניהם נולדו בבבל, שניהם למשפחות כוהנים. רבי אסי עלה לארץ ישראל והתיישב בטבריה. רבי אמי עלה לארץ ישראל והתיישב

המשך לקרוא »
קברי צדיקים

ציון זלפה שפחת לאה

כשלאה התחתנה עם יעקב, נתן לה אביה לבן את זילפה לשפחה. זילפה היתה צעירה מבלהה, שפחת רחל; באופן זה קיווה לבן לרמות את יעקב, שיחשוב

המשך לקרוא »
קברי צדיקים

ציון בלהה שפחת רחל

בלהה היתה שפחת רחל עוד מבית אביה לבן הארמי. המפרשים אומרים שבלהה היתה אף היא בת לבן, מאישה אחרת. כך שלמעשה היתה אחות רחל ולאה

המשך לקרוא »
קברי צדיקים

ציון אלישבע בת עמינדב

אלישבע זכתה להיות בת למשפחה חשובה, ובעלת עמדה מכובדת בעם ישראל: אביה עמינדב היה מנכבדי העם. אחיה נחשון היה נשיא שבט יהודה נחשון התפרסם בזכות

המשך לקרוא »
קברי צדיקים

ציון יוכבד בת לוי

יוכבד בת לוי ונכדת יעקב אבינו, נולדה בכניסה למצרים "בין החומות", והשלימה את משפחת יעקב ל-70 נפש. יוכבד זכתה להיות אמם של שלושת המנהיגים שהובילו

המשך לקרוא »
קברי צדיקים

ציון נחום הנביא

התנבא בימי מנשה בן חזקיהו מלך יהודה, בזמן בית ראשון. בספר נבואתו הקרוי על שמו, יש שלושה פרקים והוא השביעי בקבוצת ספרי הנביאים המכונים תרי

המשך לקרוא »