קברי צדיקים - גלאט טראוול - glaat travel

קברי צדיקים

ציון רבי אמי ורבי אסי

מחשובי האמוראים בארץ ישראל בדור השלישי. שניהם נולדו בבבל, שניהם למשפחות כוהנים. רבי אסי עלה לארץ ישראל והתיישב בטבריה. רבי אמי עלה לארץ ישראל והתיישב

המשך לקרוא »